De overheid heeft regelingen voor ondernemers die zijn getroffen door het coronavirus. Welke dat zijn, leest u op deze pagina.


Gemeente

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u vanwege het coronavirus geen of weinig inkomsten? Heeft u daardoor een inkomen onder het sociaal minimum? Dan kunt u een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Met deze regeling worden uw inkomsten aangevuld tot bijstandsniveau. Ook kan een bedrijfskrediet verstrekt worden van maximaal € 10.157. Dit bedrijfskrediet kunt u gebruiken voor de vaste lasten van uw onderneming. U kunt de tijdelijke regeling aanvragen voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Meer informatie.

Uitstel betaling gemeentelijke belastingen

Bent u ondernemer in Steenwijkerland en getroffen door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen? Dan krijgt u tot 1 september 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. U kunt online uitstel van betaling aanvragen.
Een aanpassing is er ook als het gaat om toeristenbelasting. Deze belasting wordt pas na de zomer geïnd.

Overige regelingen

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.
Meer informatie:
www.uwv.nl 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen.
Meer informatie: ondernemersplein.kvk.nl/bmkb

Belastingen; uitstel van betaling of verlaging voorlopige aanslag

Om ervoor te zorgen dat ondernemers geen betalingsproblemen krijgen, is er de mogelijkheid om bijzonder uitstel aan te vragen van betaling in de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting.
Meer informatie: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

Compensatieregeling getroffen sectoren

Bent u als ondernemer getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis? Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood. Het gaat om een vast bedrag van € 4000,-. Nog niet alle details van de regeling zijn bekend. Zodra de details bekend zijn, plaatst de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deze op hun website.
Meer informatie: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren

SET: Uitbreiding voor coronavirus (SET Covid19)

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden.
Het ministerie van VWS heeft daarom besloten de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uit te breiden met een coronaloket. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de regeling. Als de coronacrisis en de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis die invloed hebben op de continuïteit van ondersteuning of zorg aflopen, dan vervalt deze tijdelijke uitbreiding van de SET. Deze uitbreiding van de SET opent op 25 maart 2020 om 9.00 uur.
Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/uitbreiding-set-covid19

Meer informatie over de economische maatregelen vindt u op www.rijksoverheid.nl