Ondernemersmanifest

Februari jongstleden heeft het Ondernemersplatform Steenwijkerland de burgemeester en gemeentesecretaris in een OPS vergadering ingelicht over waar ondernemers tegenaan lopen in hun contacten met de gemeente. Daaruit vloeide een vervolg gesprek met de gemeentesecretaris en een delegatie van het OPS waarin de verwachtingen naar elkaar (OPS en gemeente) werden uitgesproken. Het Ondernemersplatform (OPS) bestaat uit vertegenwoordigers van diverse ondernemersverenigingen in de gemeente Steenwijkerland. Te weten: Giethoorn Onderneemt (GO), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), KopTop, LTO, Steenwijk Vestingstad, Plaatselijk Belang Oldemarkt (voorheen Ondernemend Oldemarkt) Vollenhoofse Ondernemers Club (VOC), Zelfstandig- Met-Elkaar (ZME) en Business Club Steenwijkerland (BCS).

Minimaal vier keer per jaar komt het OPS bijeen om te bespreken wat er speelt in de wereld van de ondernemers in Steenwijkerland. Hoewel de onderwerpen niet altijd betrekking hebben op / van toepassing zijn voor alle ondernemers; het is goed van elkaar te weten wat er speelt. Bij onderwerpen waar wel gezamenlijke belangen spelen trekt het OPS samen op.

Door OPS is aan de hand van voorgaande edities van het manifest en huidige inzichten dit visiedocument opgesteld. Enkele belangrijke punten uit het manifest zijn mobiliteit (openbaar vervoer), inkoop, flexibilisering regelgeving en vestigingsbeleid.

In een vergadering zijn deze punten nader toegelicht en is het manifest aan burgemeester Bats overhandigd. Alles aangehoord te hebben kunnen wat hem betreft deze punten 1 op 1 terugkomen in het op te stellen collegeprogramma. Hij geeft aan te zullen toezien dat het document (lees OPS) serieus wordt genomen. Dat er aandacht wordt besteed, maar ook dat er gecommuniceerd wordt met ondernemers.

Zowel de burgemeester en gemeentesecretaris als het OPS hebben aangegeven de ambitie te hebben om in gezamenlijkheid de doelen te willen bereiken.

 

HET ONDERNEMERSMANIFEST KUNT U HIER TERUGVINDEN: