Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Wat doet KopTop met uw gegevens

KopTop kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten

van KopTop, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de

website aan KopTop verstrekt. KopTop kan de volgende persoonsgegevens

verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

KopTop verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen

als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Hoe lang bewaart KopTop uw gegevens

KopTop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen

KopTop verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van KopTop worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

KopTop gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze

gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@koptop.nl. KopTop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

KopTop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KopTop maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KopTop verzamelde

persoonsgegevens, neem dan contact met KopTop op via info@koptop.nl.

 

www.koptop.nl is een website van de vereniging KopTop.

KopTop is als volgt te bereiken: Post- en vestigingsadres: Uiterdijkenweg 59, 8372 VL Baarlo

E-mailadres: info@koptop.nl