Omgevingsvisie Steenwijkerland

Issues

De gemeente heeft een nieuwe omgevingsvisie opgesteld voor 2018 – 2030. Hier hebben wij als KopTop bestuursleden naar gekeken in samenspraak met een aantal leden.

Daarnaast heeft KopTop samen met KHN afd. Steenwijkerland een bijeenkomst georganiseerd om samen met de gemeente de opmerkingen en ideeën die hieruit voort zijn gekomen in kaart te brengen. Deze heeft de gemeente meegenomen en verwerkt in de nieuwe omgevingsvisie.

KopTop heeft deze Concept omgevingsvisie vervolgens als bestuur nogmaals onder de loep genomen en hierop een zienswijze ingediend. Deze kunt u hier terugvinden.


Projectleiders / bestuursleden: