Vaarverordening

Issues

Geschiedenis

De huidige vaarverordeningsstand stamt uit het jaar 2006. Hier wordt nu een nieuwe vaarverordening op geschreven. De reden van het opstellen van een nieuwe vaarverordening was vooral, omdat er in korte tijd veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de rondvaart- en verhuurboten in de gemeente Steenwijkerland.

Huidige status

De gemeente is al enige jaren bezig om een nieuwe vaarverordening op te stellen. Hierin kiest de gemeente om zich te focussen primair op Giethoorn. De gemeente is nu bezig om twee varianten uit te werken en deze voor te leggen aan belanghebbenden.

Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit via onze website u laten weten. Heeft u verder vragen of opmerkingen hierover, dan kunt u contact opnemen met info@koptop.nl


Projectleiders / bestuursleden: