Beschoeiing

Issues

Op dit moment heeft de gemeente een stappenplan opgesteld voor het vervangen van de beschoeiing in Giethoorn.

Wilt u voor uzelf weten wanneer er bij u in de buurt gewerkt wordt, kunt u dat terugvinden in de link.

Mocht u nog tegen problemen aanlopen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@koptop.nl

Jan Oort van Oort-Seinen helpt ons met dit onderwerp en neemt als interim deel aan de beschoeiingsoverleggen.


Projectleiders / bestuursleden: