Nieuw Nationaal Park

Issues

Als KopTop zijn wij partner in de nieuwe stichting Weerribben Wieden. Wij zijn vanaf het begin betrokken in het proces. Voor ons als recreatie branche vertegenwoordiger is het van belang om aan tafel te zitten en om mee te bepalen en praten waar we heen willen in het gebied, en dan voornamelijk op het gebied van recreatie en toerisme.

Bij de nieuwe stichting kijken we vooral naar:

  • Marketing
  • Communicatie en educatie
  • Toegangspoorten en communicatiepoorten
  • Meten van het aantal bezoekers en bestedingen
  • Grenzen
  • Nieuwe ontwikkelingen

Door met elkaar dit beleid te bepalen heb je kans om hierin ook de richting aan te geven die voor de toekomst van belang zal zijn voor ons gebeid. Waar in het verleden alle verantwoordelijkheid bij de gemeente lag hebben we nu de gelegenheid om er zelf ook wat aan te doen.

Sinds eind 2017 hebben we als partners gezamenlijk een nieuwe directeur aangesteld die verantwoordelijk is voor het dagelijks werkzaamheden van de stichting.


Projectleiders / bestuursleden: