Openbaar vervoer

Issues

De bereikbaarheid van de gemeente Steenwijkerland

Het Ondernemersplatform heeft middels een brief de gemeente laten weten dat zij zich zorgen maken over de bereikbaarheid van het Openbaar Vervoer van Steenwijkerland. Zeker in het licht van een toekomstige aanbesteding van het Openbaar Vervoer.

Dit heeft geleid tot een motie van de VVD, CDA en de ChristenUnie. Het Ondernemersplatform heeft de indruk dat het allemaal te lang duurt voordat er tot actie wordt overgaan.

Inmiddels is er deze week een bijeenkomst door gemeente gepland.( 2/10/2017, 15 uur )

 

 

 


Projectleiders / bestuursleden: