Vaardieptes

Issues

KopTop heeft hier periodiek overleg over met de gemeente. De laatste afspraken hieromtrent zijn in mei 2017 vastgelegd. Hierin werden vooral de problemen omtrent de Bovenwijde besproken. In dit overleg zijn ook een aantal oplossingen aangedragen door ons als bestuur naar de gemeente toe. De gemeente heeft hierop toegezegd actie te ondernemen in de vorm van het plaatsen van tijdelijke boeien op de Bovenwijde om vervolgens een oplossing voor de toekomst te ontwikkelen.

Ook is de gemeente bezig om de vaardieptes in kaart te brengen en krijgt KopTop hier inspraak op. Zodra hier meer duidelijk over is, zullen wij dit naar de leden communiceren.


Projectleiders / bestuursleden: