De kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel is hèt visitekaartje vanuit de vrijetijdseconomie naar haar gasten. De vele campings, hotels e.a. presenteren zich binnen die groene omgeving zeer verschillend. Gastvrij Overijssel wil graag de kwalitatieve (groene – landschappelijke) uitstraling van deze VTE-bedrijven verbeteren. Daarom is deze stimuleringsregeling ontworpen, met een maximale bijdrage van € 4.900,-.

De Stimuleringsregeling

Deze regeling voorziet in het ondersteunen van een concreet maatwerkadvies voor de inrichting van het entree-gedeelte met landschappelijk passende – voornamelijk natuurlijke – elementen en een goede aansluiting op het omringende landschap.

Het maatwerkadvies bestaat tenminste uit één of meerdere foto’s van de huidige situatie, een schouw van het bedrijf, gesprek met de eigenaar, een inrichtingsschets van de gewenste situatie (zoveel mogelijk uitgaande van gebruik van natuurlijke materialen), een beplantingsadvies en eventueel advies over cultuurhistorische elementen.

Lees hier verder……