KopTop is verheugd mede te delen dat de gemeente Steenwijkerland de molen aan de Kerkweg in Giethoorn heeft gekocht. Met deze ‘strategische’ aankoop hoopt de gemeente op een permanente oplossing voor de omstreden loswal. 

De Loswal is van iedereen

Zo begon vorig jaar de nood-protestactie, op initiatief van KopTop en Giethoorn Onderneemt, tegen de sluiting van de Loswal. Een laatste kreet om erkenning dat de Loswal een van de belangrijkste logistieke aders is voor Giethoorn en daarmee absoluut niet gesloten moet worden.

De laatste jaren waren voor KopTop in deze kwestie jaren van veel lobbyen, gesprekken met de gemeente, de pers opzoeken en met als laatste eindactie een advocaat in handen nemen samen met Giethoorn Onderneemt. En met succesvol resultaat.

Terug in de tijd

Toch is het Loswal verhaal niet eentje van de laatste paar jaar, zoals de KopTop bestuursleden maar al te goed weten, maar speelt deze kwestie al meer dan 5 jaar. Op 16 december 2014, na vele verzoeken van bezorgde leden, nam KopTop dan ook het voortouw en schreef een brief aan het College en de Raad. In deze brief gaf KopTop toen al aan dat een van de best mogelijke oplossingen zou zijn om de Molen aan te kopen.

Vanaf dat moment brak een zeer spannende en frustrerende tijd aan waarbij door juridische fouten van gemeentelijke kant het er in eerste instantie naar uit zag dat de Loswal daadwerkelijk gesloten zou moeten worden. Gelukkig herpakte de gemeente zich snel en stond zij open voor aangedragen oplossingen vanuit o.a. KopTop kant. Desalniettemin had men te maken met een Raad van State die niet onder de indruk was van alle noodkreten en alleen maar keek naar de jurisprudentie van de zaak, een Loswal die in al die jaren nooit officieel was opgenomen in het bestemmingsplan en daarmee eigenlijk ook geen recht van bestaan had.

Rechterlijke uitspraak

KopTop meende daarop dat de enige mogelijkheid om juridisch terug te kunnen vechten en het rechterlijk besluit op haar hand te krijgen, was om een advocaat in te huren. Door daarin de samenwerking met Giethoorn Onderneemt op te zoeken, bundelde zij krachten en kreeg de zaak vanuit de gebruikerskant meer draagvlak. De Raad van State besloot uiteindelijk dat er een vergunning afgegeven mocht worden voor beperkt gebruik van de Loswal. Een kleine overwinning die in de praktijk geen zoden aan de dijk zette voor de gebruikers, aangezien het aantal laden en lossen dusdanig beperkt was dat deze binnen zeer korte tijd was bereikt. Daarmee werd het gebied, en daarmee dus ook de gebruikmakende bedrijven, meteen op slot gezet. Een situatie die voor de gebruikers geen optie was en burgerlijke opstandigheid alleen maar zou stimuleren.

De Raad van State gaf aan dat het besluit was geformuleerd en dat de gemeente verder de kar moest gaan trekken aangaande verdere oplossingen. Daaropvolgend trok KopTop weer bij de gemeente aan de bel met daarbij weer het verzoek tot het aankopen van de Molen. Andere oplossingen werden in de tussentijd onderzocht, maar bleken in het kader van Natura2000 gewoonweg niet realiseerbaar.

Succes

Eind vorig jaar gaf de gemeente al bij KopTop aan dat zij de aankoop van de Molen in serieuze overweging zou nemen. Tot grote blijdschap van KopTop kwam dan ook eindelijk deze week het fantastische nieuws dat na jarenlang getouwtrek bij de gemeente, de gemeente de Molen heeft gekocht en dat de Loswal een plek gaat krijgen waar zowel omwonenden als gebruikers in tegemoet gekomen gaan worden. De precieze locatie van de nieuwe Loswal is nog niet bekend, maar deze zal in ieder geval gecombineerd gaan worden met de aankoop van de Deukten en met een nieuwe ontsluitingsweg rondom de Kerkweg.