Voor het ontwikkelen van een nieuwe visie voor toerisme en recreatie in het gebied Weerribben-Wieden (Steenwijkerland) organiseren wij twee startbijeenkomsten. De tweede startbijeenkomst is in september Wij nodigen u van harte uit om bij deze startbijeenkomst aanwezig te zijn.


Wanneer en waar
De tweede startbijeenkomst vindt plaats op maandagavond 23 september. Locatie: Vakantiepark ’t Akkertien, Noordwal 3 in Vollenhove.


Wat is van waarde? Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet veranderen?
Tijdens de startbijeenkomsten gaan we in op dit soort vragen. Het worden bijeenkomsten waarbij u uw ideeën kunt inbrengen, kansen kunt benoemen en ook aandacht kunt vragen voor belangen en knelpunten. Met uw ideeën, suggesties en opmerkingen wordt rekening gehouden bij het maken van een nieuwe visie voor toerisme en recreatie.


Wie stelt de visie op?
De stichting Weerribben-Wieden stelt de visie op. Zij doet dit op verzoek van het college van Burgemeester en Wethouders, die het eindresultaat na interne vaststelling ter goedkeuring aanbiedt aan de gemeenteraad.


Aanmelden
Graag vernemen wij van u of u de startbijeenkomst in september wilt bijwonen. U kunt dit laten weten door een e-mail te sturen naar linda.de.graaf@steenwijkerland.nl
Wilt u daarbij uw naam aangeven, namens welke organisatie u aanwezig bent (indien van toepassing) en het aantal personen.


Contactgegevens
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Ingeborg de Groot op T. 140521 of ingeborg.de.groot@steenwijkerland.nl (gemeente Steenwijkerland) of Jurr van Dalen op jvandalen@stichtingweerribbenwieden.nl (Stichting Weerribben-Wieden).