KopTop mag verheugd melden, dat het voorstel van het College om voor 2019 de toeristenbelasting met 10% te verhogen, niet is aangenomen door de Raad.

Na behoorlijk wat verontruste meldingen van leden die een brief hadden ontvangen met een aanzienlijk laat bericht van deze voorgenomen verhoging, heeft KopTop hierop direct een Zienswijze ingediend.

Deze Zienswijze werd vervolgens onderschreven door KHN Steenwijkerland en heeft ervoor gezorgd dat ook de gehele Raad concludeerde dat de korte-termijn-verwittiging, met daarbij het feit dat er volgend jaar al een btw verhoging van 6% naar 9% doorgevoerd moet gaan worden, 2 reële argumenten zijn om als goed bestuurder mee te gaan in het verzoek de invoering van de verhoging, in ieder geval voor 2019, niet door te laten gaan.

Het onderdeel van de Raadsvergadering waar het voorstel besproken wordt, kunt u hier terugvinden vanaf 7 uur 58 minuten!