#KopTop heeft, na 5 jaar continu gestreden te hebben voor de waterplantproblematiek, eindelijk, samen met de andere werkgroepleden, succes behaald en de #Provincie kunnen overtuigen om over te gaan naar een actief maaibeleid van de overmatige waterplantengroei in de Weerribben – Wieden.

,Nu gaat er echt wat gebeuren”, concludeert bestuurslid Helmuth van de Belt van KopTop, de vereniging van recreatieondernemers in de Kop van #Overijssel. Van de Belt is tevens lid van de werkgroep Overmatige plantengroei in de Wieden. ,,Het balletje gaat nu rollen. Hopelijk de goede kant op. De Provincie onderhoudt de eigen vaarwegen goed, maar het gaat ons juist om wateren van de Provincie buiten de vaarwegen om.”

Lees hier verder: https://www.destentor.nl/…/overijssel-plant-aanval-op-wate…/

Bron: De Stentor


INSPREEKVERSLAG PROVINCIE WATERPLANTOVERLAST DE WIEDEN

SPREKER; HELMUTH VAN DE BELT